UNSOUND0001 – Manifest

De organisatie UNSOUND werd opgericht door leden van The Q-Club (Hoorn) en Raskolnikov (Rotterdam). Beide groepen bestaan uit leden die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in de muziek. Bandleden ook, met interesses die verder gaan dan het éénkennige wereldje van de popmuziek. Dit uit zich in nevenactiviteiten in de journalistiek, de filmwereld, beeldende kunst, grafische kunst, compositie, salonmuziek, jazz, klassieke muziek, studiobeheer en functies op organisatorisch vlak. Deze vaardigheden worden verenigd in UNSOUND. Tegelijk is UNSOUND een oase binnen deze activiteiten, waarbij aan niets anders word gedacht dan aan de expressiedrift van de leden. Er werden nimmer vooronderzoeken gedaan en andere pogingen ondernomen om een UNSOUND doelgroep te vinden en te behagen. De aanvankelijke doelgroep bestaat uit de leden zelf. Gelijkgestemden worden benaderd door releases van cd’s en vinylsingles, een website en nieuwsbrieven en gezamenlijke en losse optredens. Al deze activiteiten zijn van gelijkwaardige betekenis. Optredens zijn niet bedoeld als promotie van een nieuwe cd, maar als onderdeel van bovengenoemde expressiedrift. Albums zijn niet bedoeld als producten die gedurende de eerste drie maanden na release moeten knallen en daarna in de ramsj kunnen, maar als artistieke uitingen die onderdeel vormen van een bloemrijke en gestaag groeiende UNSOUND catalogus.

UNSOUND is, kortom, niet bedoeld als een nieuwe ster binnen de wereld van platenmaatschappijen, managementkantoren, etc., maar juist als een weg om deze te omzeilen en op eigen wijze te doen wat de organisatie goeddunkt. Naast producten van de bands zelf zullen er ook samenwerkingsverbanden worden aangegaan, zowel op cd als op het podium. Een commerciële maatstaf is hierbij de laatste norm die wordt gehanteerd. Beide bands geloven sterk in wat zij doen, ook al sluiten hun ideeën nauwelijks aan bij een smaak die nog steeds wordt gedomineerd door die van een gemiddelde tiener. De snelle wereld van videoclips, hitlijsten en potentiële singles wordt beschouwd als onsmakelijk en derhalve genegeerd. Uitingsvormen worden getoetst aan eigen smaak en krijgen een eigen identiteit mee. Verder niets.

Ontstaan en Filosofie
De versnelde wisselingen van hypes en trends zouden kunnen leiden tot een ommezwaai naar een totale versobering van beeld en geluid. Er zal een moment komen waarin mensen genoeg hebben van de extreme indoctrinatie van beeld en geluid en behoefte krijgen aan een zekere rust en terugkeer naar eenvoud en essentie. Een tendens waar UNSOUND beslist onderdeel van wil uitmaken. – uit notulen eerste vergadering UNSOUND.

UNSOUND werd begin 2002 bedacht en opgericht door Jeroen Tenty, Eric Lensink en Albert Hartwig (allen van The Q-Club) en Mark Ritsema (Raskolnikov) in een hoofdstedelijke stationsrestauratie. Er werd tijdens deze samenkomst gedronken en gerookt en aanvankelijk wat gemopperd op de dynamiekloze muziekwereld, waarbij het gezelschap maar moeizaam aansluiting weet te vinden. Waartegen, sterker nog, een zekere weerzin heerst om er überhaupt nog onderdeel van te moeten uitmaken. De reden waarom men ooit muziek is gaan maken; het artistieke proces van bedenken, schrijven, uitvoeren, opnemen en met zekere regelmaat naar buiten treden met producten, lijkt immers niet meer dan een futiliteit te zijn voor het establishment. Deze lijkt vooral geobsedeerd te zijn door al of niet aanwezige hits, noviteiten, dure producers, promotie, showcases, etc..

UNSOUND is echter, zo werd men het eens op die gedenkwaardige avond, beslist niet bedoeld om zich af te zetten tegen dit establishment, deze uit te dagen of te provoceren. Er is geen sprake van engagement. Het gaat juist om het verspreiden van muziek met een zeer persoonlijk en intiem karakter. En dat is de belangrijkste rede om het op een eigen manier te gaan proberen. In feite is het niet meer dan een stap verder in een richting die men individueel reeds aan het bewandelen was: een bundeling van expertises. Zo bracht Raskolnikov reeds haar eerste cd Studio Gloria zelf uit in 1999 en blijft deze gestaag verkopen via internet en tijdens optredens, die men ook zelf regelt. Leden van The Q-Club bouwden de afgelopen jaren stapvoets aan een eigen studio (MI5), gesitueerd in een oude paardenstal in Hoorn. Deze bevat inmiddels alle faciliteiten om te functioneren als commerciële studio, maar zal straks vooral gaan dienen als hoofdkwartier van UNSOUND, waar bands, los van enige druk en in eigen tempo aan hun producten kunnen werken. Productiekosten blijven hierdoor laag en naast een reguliere distributie wordt er gebruik gemaakt van eigen verkoopkanalen zoals een website en optredens van UNSOUND bands. Van astronomische promotiebudgetten zal geen sprake zijn.

- Hierbij wordt geen winst beoogd, opbrengsten zijn bestemd voor een volgend product en andere UNSOUND activiteiten.

- Het verbreiden van UNSOUND, het uitdragen van ideeën, schrijven van concepten, publicaties, verpakking van producten, live shows, etc. worden eerder gezien als creatieve processen dan als marketing technieken. Hieraan ontleent UNSOUND een belangrijke identiteit.

- De UNSOUND vormgeving is gebaseerd op strakke, symmetrische en mathematische patronen met een eenvoudige keuze van één lettertype. Kleuren beperken zich tot zwart-wit met hooguit één steunkleur. Materiaalkeuzes zijn sober (bijvoorbeeld karton). Deze huisstijl wordt consequent en streng toegepast. Ieder project wordt voorzien van een nummer.

- Het zich beperken tot de essentie is een belangrijke regel binnen de UNSOUND organisatie. Producten worden hieraan getoetst. Deze regel zal voelbaar en zichtbaar zijn in de uitstraling van alle UNSOUND producten.

- UNSOUND is een uitingsmiddel voor gelijkgestemden, bedoeld als verspreider/promotor van individuele producten van haar leden en onderlinge samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld optredens en albums). Alle leden hebben hierin medezeggenschap en stellen zich mede ten doel om bovengenoemde stellingen te bewaken.

UNSOUND 2002
Aanpassingen – september 2003

De eerste versie van UNSOUND0001 verscheen in een gelimiteerd boekje (2002)

voor meer informatie en persfoto's: www.unsound.org /contact@unsound.org
p/a Molsteeg 33, 1621 KZ HOORN, +31 229 297356
persvoorlichting: Mark Ritsema - mark@unsound.org / 06-20 03 75 44
boekingen: Jeroen Tenty - jeroen@unsound.org / 06- 10 05 73 39
algemeen: Albert Hartwig - albert@unsound.org / 06-53 40 45 42